مواظب باش! تروجان آندرویدی Cryptocurrency-Mining جدید به سرعت در حال گسترش است


با توجه به افزایش اخیر قیمت های cryptocurrency، بازیگران تهدید به طور فزاینده ای بر هر پلتفرم، از جمله IoT، Android و Windows، با نرم افزارهای مخرب که توانایی استفاده از CPU از دستگاه های قربانی را برای استفاده از رمزنگاری پولی می برند هدف قرار می دهند.


فقط در ماه گذشته، محققان کسپرسکی اپلیکیشن های آنتی ویروس و پوکر های ضد ویروس آلوده به نرم افزارهای مخرب را شناسایی کردند که مینرو cryptocurrency را راه اندازی کرد، حملات DDoS را راه اندازی کرد،

لینک کانال بلاگ