سلام

قسمت اول

  قبل ازهر کاری / اصول اولیه در HTML  / چطور HTML رو نصب کنیم /

قسمت دوم

ساخت اولین صفحه وب / تگ link  / تگ img َ/  تگ ویدیو / تگ br

قسمت سوم

تگ hr  / نوشتن توصیح برای کد / تگ نوع نمایش / تگ style  /

قسمت چهارم

 تگ table  / تگ width  / تگ height  /

قسمت پنجم

تگ OL  / تگ UL  / تگ LI  / تگ DD  / تگ DL  /

قسمت ششم

استاندارد سازی صفحه وب / STYE SHEET  / تگ HRAD چیست

مشخصات کتاب :
نوع کتاب : PDF 
تعداد صفحات : 30
نویسنده : امیر یعقوبی 
حجم : 395 kbلینک دانلود کتاب