بسم الله الرحمن الرحیم

در این اموزش ساخت اولین صفحه وب و تگ link و تگ img و تگ <br/>


در ساخت صفحات وب باید تگ های که می نویسید بین دو تگ
 
<html>
<body>
</body>
</html>
تگ های که می نویسید باید بین تگ های body باشد

ساخت اولین صفحه html 

برای مثال :
<html>
<body>
<h1>salam donya</h1>
<p>matlab azmayeshi2</p>
</body>
</html>
جواب:
salam donya
matlab azmayeshi2

و بعد از اتمام کار به این نکته توجه کنید که در زمان ذخیره سازی کد
باید با پسوند .html  و پیشوند یک نام دلخواه بگذارید

تگ link
مثال:

<html>
<body>
<a href="http://pclinux.blog.ir">pclinux</a>
</body>
</html>
جواب :
pclinux

تگ img
از تگ img برای ساخت تصاویر در html استفاده می شود
برای مثال :
<html>
<body>
<img src="لینک عکس" width="104" height="113"/>
</body>
</html>
جواب :
عکس مورد نظر با ید نمایش پیدا کند :
شاید به پرسید که من چرا در اخر از تگ <img/> استفاده نکردم می شه استفاده کرد ولی
بیشتر در اخر یک / استفاده می کنند
حالا تگ سرخط یا همان <br/>
برای مثال:
<html>
<body>
<h1>hello1 </br>hello2</h1>
</body>
</html>
جواب :
hello 1
hello 2

                                                              پا یا ن
                                                            the end