سلام 
1-در این اموزش یادگیری استاندار سازی صفحه وب را به شما اموزش خواهیم داد 
2- توضیح درمورد STYLE SHEET چیست ؟
3-تگ HEAD چیست ؟



DOCUMNT TYPE

استاندارد سازی صفحات وب خود باید از DOCUMENT!  استفاده کرد   و از این برای تفسیر  مرورگرها
استفاده کرد 

این کار توسط  DOCUMENT! انجام می گیرد که این یک تگ نیست درواقع بالای تگ <HTML >

قرار می گیرد.

HTML 4.01 STRICT

در این ورژن حساسیت بالای به تگ ها وجود دارد و از تگ های غیر متداول مانند تگ <FONT > 

پشتبانی نمی کند .

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

HTML 4.01 Transitional

در این نسخه از HTML پیشنهادی من به شما که در این نسخه با بیشتر مرورگر ها سازگار بوده 

و با خیال راحت می توناید تگ های خود را در ان قرار داد 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd
">

HTML 4.01 Frameset

در این نسخه از HTML  مخصوص صفحاتی است که در ان از تگ FRAMEST استفاده می شود 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd"
>


STYLE SHEET چیست و از ان چگونه استفاده کنیم 

برای استفاده از STYLE ها در صفحات بیرونی .CSS. استفاده می شود 

از این خصوصیت برای زیبا سازی صفحات / کنترول اجزا/ استفاده می شود 

STYLE SHEET  ها از سه روش استفاده می گردد 

  1. External style sheet
  2. Internal style sheet
  3. Inline styles

External style sheet

از این روش  برای اینکه به صفحه HTML بفهم مونید که کد های CSS در جایی وجود دارد باید 

از روش زیر استفاده کنید .

<head>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="مکان فایل .CSS" />
 </head

شاید بپرسید که اون تگ HEAD دیگه چیه جلوتر به شما می گم 



Internal style sheet

برای استفاده از تگ STYLE در صفحه HTML خود باید از این روش استفاده کرد 

و ایت تگ ها با خصوصیت CSS نوشته می شود و کد ها میان دو تگ HEAD قرار می گیرد .

<head>
<style type="text/css">
body {background-color:yellow}
p {color:blue}
</style>
</head>


Inline styles

از ان روش برای وارد کردن یک STYLE برای تگ های HTML استفاده می شود که در این حال 

سایت های چک سیو از این کار اصلا خوششون نمی یاد  به مثال زیر توجه کنید 

<p style="color:blue;margin-left:20px">This is a paragraph.</p>


تگ HEAD چیست 

تگ HEAD  قسمتی از وبسایت است که در ان تگ های SCRIPT و STYLE  ها در ان قرار می گیرد

مثلا اینا  

<title>, <base>, <link>, <meta>, <script>, <style>

<title>

از تگ TITLE برای انتخاب نام برای صفحه وب خود می توانید استفاده کنید به مثال زیر توجه کنید 

<html>
<head>
<title>Title of the document</title>
</head>
<body>
The content of the document......
</body>
</html>

<base>

با استفاده از این کد می توانید ادرس defualt برای لینک های خود و خاصیت target بدهید

<head>
<base href="http://www.w3schools.com/images/" />
<base target="_blank" />
</head>


<link>

از ان تگ برای منابع خارجی و به صفحات وب استفاده می شوند مثل style sheet ها به صفحات وب

<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css" />
</head>


<style>

درمورد این تگ هم که توضیح داده بودیم فقط یک مثال می زنم

<head>
<style type="text/css">
body {background-color:yellow}
p {color:blue}
</style>
</head>

<script>

از این تگ بیشتر برای تعریف نمودن java script  استفاده می شود این تگ در خارج از تگ meta نیز صورت می گیرد


<meta>


با استفاده از این تگ می توانید اطلاعاتی رو به موتور های جوستجو گر بدهید تا انها شما را بهتر بشناسند

( description,keyword )

<meta name="description" content=" پی سی لینوکس , pclinux.tk" />
<meta name="keywords" content="pclinux.tk , pclinux " />

                                                           پا یان