این زبان برنامه نویسی با داشتن کتاب خانه های قدرتمند و مفید و محیط نرم افزاری کاربر پسند
و یادگیری اسان کرده و توانسته برنامه نویسان را به خود جذب کند و حتی این کار را برای ماو
کسانی که تا به حال قدم به دنیای برنامه نویسی نگذاشته اند این قابلیت را ایجاد کرده تا
 انها هم شروع بره یادگیری برنامه نویسی کنند از این نرم افزار می توان در مک و لینوکس و ویندو
و حتی موبایل قابل استفاده و قابل اجراست در ادامه مطلب تو ضیحات بیشتر و دانلود قایل
پایتون یک زبان برنامه نویسی چند منطوره سطح بالا شی گرا و مفسر است که توسط
(guido vanrossum خودوفان روسوم ) در سال 1991 در کشور هلند طراحی شده است.

دانلود فایل 1.3 مگابایت